CZ EN PL

Překlady a tlumočení

polština, angličtina, slovenština a čeština

Mgr. Zuzanna Matěchová

Vzdělání a praxe

Moje jazykové vzdělání:

Rodilá mluvčí polského, českého a slovenského jazyka s ohledem na slovensko-polský původ a život v ČR. Polské gymnázium s maturitou z polštiny, studium angličtiny – celoroční kurz zakončen Všeobecnou státní jazykovou zkouškou z angličtiny na úrovni CAE. Na jaře 2011 jsem dokončila 6-měsíční seminář pro překladatele anglických právních textů u společnosti Orange Tree s.r.o.

Vzdělání:

Semináře a konference:

Moje zahraniční zkušenosti:

Život na pomezí Česka, Polska, Slovenska, studijní pobyt ve Švédsku vedený v anglickém jazyce americkým lektorem. Jsem rodilý mluvčí jak polštiny, tak češtiny, život na Těšínsku (cca 20 let) mi přinesl výhody každodenního používání češtiny i polštiny jak v osobním, tak úředním kontaktu. Docházka do polských škol mi umožnila zdokonalit se ve spisovném jazyce, udržovat kulturní zvyklosti obou národů, účastnit se různých kulturních událostí (filmový festival Na hranici – přehlídka českých, slovenských a polských filmů, divadelní festival česko-polsko-slovenský). Semestrální pobyt ve Švédsku mi umožnil zdokonalit se v plynulém i psaném projevu, při studiu jsme byli nuceni každý týden nastudovat průměrně 500 stran anglického textu, který jsme poté analyzovali a prodiskutovávali.

Můj největší překladatelský úspěch:

Překlad 50 stran týkajících se veřejné zakázky společnosti, která dodává, opravuje, modernizuje vlakové soupravy. Při této zakázce jsem spolupracovala s dalším překladatelem a koordinovala jednotnost použité terminologie. Termín vyhotovení byl 2 pracovní dny. Zakázku jsem úspěšně dovedla do konce, zadavatel byl spokojen a v současné době s ním nadále spolupracuji. Překlad byl zprostředkován agenturou Langeo (viz reference).

Moje praxe:

Záruky kvality:

Konzultuji s rodilými mluvčími, odborné termíny dohledávám v dodané literatuře nebo sama vyhledám, vždy se snažím maximálně zorientovat v dané problematice v cílovém jazyce překladu. Technické obory konzultuji s odborníkem na fakultě strojní ČVUT. V případě právních textů, čerpám z rozsáhlých podkladů, které jsem získala na semináři pro překladatele anglických právních textů – jedná se o podklady k oblasti: obchodní společnosti, hospodářská soutěž, nemovitosti, leasing, zákony, právo živ.prostředí, veřejné zakázky, právo EU.

Moje kapacita:

Maximálně přeložím 7-10 normostran za den

Maximálně tlumočím 9 hodin za den

Poznámka: pokud více než 10 NS/denně, tak za příplatek 20% z ceny.

Složení mých zákazníků: Pro 2 stálé zákazníky překládám 10% naší produkce Moji zákazníci pracují v oblastech: vysoké školy, vědečtí pracovníci, ekonomičtí pracovníci. Objem zakázek: Týdně přijmu cca 4 zakázky. Týdně průměrně přeložím 40 normostran.